Kategorija: Interaktivno gradivo

Izdelava elementov interaktivnosti v Google Slides in animiranje

Kako enostavno izdelati preproste elemente interaktivnosti v google slides in veliko osnovnih oblikovalskih trikov za učinkovito uporabo Google Slides: Animiranje scene v Google Slides z dvema uporabnima dodatkoma (Add ons): Avtorica video-posnetkov Ez EdTech. Še...

Pedagoško kolo avtorja Allana Carringtona

Pri načrtovanju vpeljevanja IKT v pouk si lahko pomagamo tudi s pedagoškim kolesom. Seveda je v ospredju še vedno poučevanje. Radovan Krajnc pojasni bistvene lastnosti pedagoškega kolesa. Plakata v SLO jeziku: Pedagoško kolo v dveh različicah...

Dostopnost