Kategorija: Interaktivno gradivo

Wakelet

Wakelet | Orodje, ki omogoča ustvarjanje zbirk gradiv. Izdelamo lahko učne materiale, ki jih delimo z učenci, študenti ali drugimi učitelji. Vdelamo jih lahko tudi v WordPress oziroma Arnes Splet (primer spodaj) ali izvozimo v...

Interaktivna križanka ali križanka za tiskanje

Izdelava in vdelava interaktivne križanke v Arnes Splet. križanko izdelamo na spletni strani: https://www.classtools.net/crossword/ in jo nato delimo preko povezave “Share”, kjer kopiramo “embed” kodo in jo ustrezno prilagodimo za Wprdpress (iframe opremimo z oglatimi oklepaji)....

Flipgrid

Empower every voice. “Flipgrid is simple. Engage and empower every voice in your classroom or community by recording and sharing short, awesome videos … together!” Učitelj pripravi učno okolje, kjer lahko učenci/študneti prispevajo s svojimi posnetki (npr. refleksija …). Orodje ima pester nabor...

Math through nature and visualization

Odličen brezplačen dostop do gradiv, ki razlagajo matematiko na način, ki je otrokom blizu. Povezovanje skozi življenjske primere, vizualizacija, risanje. Za nazornost poskrbijo videoposnetki. Nekaj videov iz gradiva: Krasne vizualne in konkretne ponazoritve pa tudi na strani Tap Into Teen Minds in Math Is Visual.

Dostopnost