Računalništvo in IKT Spletni denvnik

Tehnologija pri pouku – doprinos IKT

Smiselna raba tehnologije pri poučevanju in učenju. Prinaša opis rubrik in lestvic, s katerimi lahko ovrednotimo smiselnost uporabe tehnologije pri aktivnostih, ki smo jih zasnovali za učence oziroma dijake: Avtorica: Maja Vičič Krabonja, Arnes...

GoFormative in vdelano preverjanje znanja v Arnes Splet

Z aplikacij GoFormative lahko izdelamo preverjanja pa tudi ocenjevanja znanja, pri katerih lahko vključimo tudi vprašanje in naloge višjih kognitivnih ravni. Vsa vprašanja nižjih kognitivnih ravni (izbira enega ali več odgovorov, vpis točne besede...

Dostopnost