Mesečni arhiv: februar 2020

raster to vektor

Pretvorba iz rastrskega formata v vektorski z online orodjem SVG Creator. Dobimo enostaven svg, ki je lahko osnova za izdelavo modela za 3D tisk s ThinkerCad. Ideja za ustvarjanje. Pretvorba jpg datoteke z online...

Pedagoško kolo avtorja Allana Carringtona

Pri načrtovanju vpeljevanja IKT v pouk si lahko pomagamo tudi s pedagoškim kolesom. Seveda je v ospredju še vedno poučevanje. Radovan Krajnc pojasni bistvene lastnosti pedagoškega kolesa. Plakata v SLO jeziku: Pedagoško kolo v dveh različicah...

Dostopnost